Instalace sítí a hrotů proti holubům a jinému ptactvu

  • sítě – instalace na plochy, světlíky, lodžie a podobně
  • hroty – na veškeré povrchy a místa
  • jednosměrné sítě proti netopýrům a rorýsům – umožní odlet z větrací díry panelu, ale znemožní návrat (využívá se před zateplením panelových domů)

Ochrana fasád proti hmyzu

  • čištění ploch mechanicky nebo tlakovou vodou
  • aplikace chemických postřiků proti pavoukům a jinému hmyzu